I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego dokonującym sprzedaży wysyłkowej jest firma “TERM-GAZ” Jan Chrobak wykonująca działalność gospodarczą w Bielsku-Białej ul. Żywiecka 336, wpisana do rejestru firm przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała pod numerem 6839 w 1990 roku.

KONTAKT

TERM-GAZ

43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 336

+48 608 098 938

e.mail. biuro@termgaz.pl

zwanym dalej Sprzedającym

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym może być:

Firma Instalatorska lub Handlowa

Pełnoletnia osoba fizyczna - konsument

zwaną dalej Nabywcą.

II. OFERTA

1. Ofertą sklepu internetowego są wszystkie produkty wymienione, opisane i przedstawione na stronie www.term-gaz.com.pl w momencie składania zamówienia.

2. Wszystkie informacje o produktach zawartych w sklepie internetowym są podawane zgodnie z danymi katalogowymi producenta.

3. Produkty zawarte w ofercie są fabrycznie nowe z pełną gwarancją, posiadają wymagane certyfikaty, dopuszczenia i zezwolenia wymagane prawem dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4. Ilość oferowanych produktów jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo możliwości ograniczenia ekspozycji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyn, lub wycofania pewnych produktów ze sprzedaży.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży, gdzie ilość produktów jest ograniczona. Realizacja zamówień następuje wg kolejności potwierdzonych zamówień do realizacji, aż do wyczerpania zapasów.

7. Wszystkie podawane ceny produktów są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I FORMA POTWIERDZEŃ

1. Firma “TERM-GAZ” realizuje zamówienia tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zamówienia w sklepie internetowym www.term-gaz.com.pl można składać wypełniając formularz zamówienie - "Konfigurator Produktu" dostępny na stronie sklepu.

    Zamówienie produktu dokonuje się bez rejestracji danych osobowych, oznacza to iż dane klienta wykorzystywane są jedynie do sfinalizowania zamówienia (wystawienia f.vat). 

    W momencie sfinalizowania zamówienia dane osobowe klienta zostają usunięte z systemu. 

3. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia realizowane są tylko i wyłącznie w dni robocze.

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu zamieszczonego na stronie www.term-gaz.com.pl

5. Zamówienia przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń.

6. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrzone w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

7. Złożone zamówienie przez nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy lub paragonu fiskalnego (w przypadku osób fizycznych - konsument)

8. Nabywca indywidualny w razie gdy wyrazi chęć otrzymania faktury VAT na musi taką okoliczność zastrzec przy składaniu zamówienia lub w późniejszym czasie przesłać listem poleconym oryginał paragonu fiskalnego na adres firmy:

                        TERM-GAZ

                        43-310 Bielsko-Biała ul. Żywiecka 336 

oraz oświadczenie o chęci otrzymania faktury VAT. Faktura zostanie przesyłką listową na adres odbiorcy w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania woli odbiorcy.

9. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu

10. Złożenie zamówienia polega na:

-wybraniu z oferty konkretnego produktu, skonfigurowaniu jego parametrów technicznych oraz jego ilości
-umieszczenie zamawianego produktu w koszyku
-potwierdzenie chęci zakupu wybranego produktu
-wskazanie rodzaju transportu
-wskazanie miejsca dostawy
-podaniu telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail
-wskazania formy płatności( za zaliczeniem przy odbiorze produktu lub przedpłata)

11. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne nie będą przyjmowane.

12. Zmiana lub rezygnacja z zamówienia może być dokonana wyłącznie , gdy zamówienie nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane – przed dokonaniem wysyłki przez Sprzedającego poprzez e-mail: biuro@termgaz.pl lub telefonicznie +48 606 098 938.

13. Sprzedający może bez podania przyczyny w każdym czasie  wstrzymać realizacje złożonego zamówienia w przypadku:

- nie otrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia ( w przypadku wyboru opcji płatności "przedpłata" )

- wątpliwości co do wiarygodności składającego zamówienie z uwagi na wcześniejsze kontakty handlowe.

14. Czas realizacji zamówienie do momentu odbioru towaru przez firmę kurierską, w przeciągu 5 dni od złożenia zamówienia. Wyjątek stanowią produkty połączone z opcjami dodatkowymi, które ze względu na czas przystosowania mogą wydłużyć okres realizacji do 7 dni roboczych.

15. Sprzedający nie wypożycza produktów do testowania.

IV. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI.

1. Dostawy zamawianych produktów realizowane są na terytorium całej Polski.

2. Sklep internetowy www.term-gaz.com.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości odbioru osobistego.

3. Nabywca może dokonać płatności za zakupiony produkt :
-gotówka przy odbiorze towaru ( płatność u kuriera )
-przelewem przed dostawą towaru

4. Nabywca dokonujący przedpłaty na wskazane konto bankowe powinien uwzględnić czas przepływu środków na rachunek bankowy, co może wydłużyć czas realizacji zamówienia.

    Dane do przelewu

    TERM-GAZ

      43-310 Bielsko-Biała, ul.Żywiecka 336

     bank BGŻ PNB Paribas S.A. o/Bielsko-Biała

     nr rachunku: 78 2030 0045 1110 0000 0067 1590

     W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

5. Zamówione produkty dostarczone będą na adres wskazany w formularzu kontaktowym.

6. Do każdego zakupionego produktu Nabywca otrzyma dowód zakupu z kasy fiskalnej sprzedawcy lub fakturę VAT.

7. Dostawa realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej DPD , w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu odebrania towaru z magazynu Sprzedającego.

8. Dostawa odbywa się na koszt Nabywcy.

9. Koszt dostawy zależy od wielkości zamówienia. O dokładnej kwocie kosztu dostawy Nabywca zostanie poinformowany w formularzu składania zamówienia.

10. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Nabywcy na liście przewozowym. Czytelny podpis na liście przewozowym jest równoznaczny z akceptacją zamawianego produktu.

11. Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych podczas transportu rozpatrywane będą tylko w momencie sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest protokół reklamacyjny spisany przez przedstawiciela firmy spedycyjnej na okoliczność uszkodzeń w czasie transportu. O zaistniałej sytuacji Nabywca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.

V. GWARANCJA

1. Oferowane produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Wszystkie zakupione produkty posiadają aktualne certyfikaty i deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu produktu do obrotu na terenie Polski.

3. Zakupione i dostarczone produkty objęte są gwarancją producenta. Produkt obejmuje 24 miesięczną gwarancje od daty sprzedaży w przypadku zakupu urządzenia przez osobę fizyczną. Produkt obejmuje 12 miesięczna gwarancję od daty sprzedaży w przypadku zakupu urządzenia przez płatnika Vat.  Od sierpnia 2017 producent Gazowych Ogrzewaczy Pomieszczeń TERM- GAZ  wprowadza obowiązkową rejestrację urządzeń poprzez stronę www. term-gaz.com.pl  , w panelu "ZAREJESTRUJ PRODUKT" - czytaj pkt. VIII regulaminuRejestracja produktu jest obowiązkowa. Nabywca który nie zarejestruje produktu nie otrzymuje gwarancji na urządzenie. 

VI. REKLAMACJA

1. Nabywca ma prawo do korzystania z reklamacji i rękojmi wynikające z Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Prawach Konsumenta.

2. Sposób opakowania i przewozu reklamowanego towaru powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.

3. Zapakowany towar, wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym zamieszczonym na stronie www.term-gaz.com.pl należy odesłać pod adres producenta:

TERM-GAZ

43-310 Bielsko-Biała, ul.Żywiecka 336

tel. +48 606 098 938

4. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zapewni bezpłatne usunięcie wady wyrobu powstałej z winy producenta lub zwróci wszelkie poniesione przez Nabywcę koszty transakcji w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia reklamacji towaru w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Nabywcy ( stwierdzenie upuszczenia towaru), nie posiadających prawidłowych oznaczeń.

7. Sprzedający nie ponosi kosztów poniesionych w wyniku reklamacji towaru.

8. Firma "Term-Gaz" ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

VII. ZWROT

1. Nabywca ma prawo do korzystania do zwrotu towaru-rzeczy zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta.

2. Nabywca będąc konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym www.term-gaz.com.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, nabywające dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

4. Wszystkie towary sprzedawane na stronie www.term-gaz.com.pl posiadają plomby. Uszkodzenie lub naruszenie plomb powoduje utratę korzystania z rękojmi i prawa do zwrotu towaru.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient zobowiązany wypełnić formularz odstąpienia od umowy, zawarty na stronie www.term-gaz.com.pl, przesłaniu jej na adres e-mail biuro@termgaz.pl oraz zamieszczeniu wypełnionego formularza wraz z dokumentem zakupu do przesyłki zwrotnej.

6. Nabywca zobowiązany jest do zapakowania, zabezpieczenia zwracanego towaru oraz odesłaniu na adres :

TERM-GAZ

43-310 Bielsko-Biała  ul. Żywiecka 336

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia od momentu zakupu.

7. Sprzedający nie przyjmuje paczek zwrotnych wysłanych za pobraniem.

8. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest zachowanie oryginalnego opakowania towaru.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie uznania prośby o odstąpieniu od umowy w przypadku stwierdzenia:

- uszkodzeń mechanicznych towaru,

- uszkodzenia towaru w wyniku próby montażu, zniszczenia plomb lub widocznych śladów użytkowania urządzenia przez Nabywcę

10. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu odstąpienia od umowy Sprzedający poinformuje Nabywcę w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru poprzez drogą elektroniczną.

11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie poniesione płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z innego dostarczenia rzeczy niż zwykły sposób dostarczania rzeczy przez naszą firmę), niezwłocznie , a w każdym przypadku nie później niż do 14 dni od dnia , otrzymania towaru.  Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu tych samych sposobów jak przy  pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca zgodzi się na inne rozwiązanie.

12. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odstąpienia od umowy Sprzedający poinformuje Nabywcę o uszkodzeniach towaru. Sprzedający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wartości kwoty zwracanego towaru o wartość powstałej szkody w celu przywrócenia do stanu pierwotnego towaru.

VIII. REJESTRACJA PRODUKTU

Informujemy  iż od sierpnia 2017 producent Gazowych Ogrzewaczy Pomieszczeń TERM- GAZ  wprowadza obowiązkową rejestrację urządzeń poprzez stronę www. term-gaz.com.pl  , w panelu "ZAREJESTRUJ PRODUKT"

INSTRUKCJA REJESTRACJI PRODUKTU
1. Wejdź na stronę www.term-gaz.com.pl
2. Wejdź w panel strony "ZAREJESTRUJ PRODUKT"
3. Wypełnij niezbędne dane do rejestracji urządzenia
- WYKONANIE :  Standard / Elegance 
- KLIENT:   osoba fizyczna / firma * / e-mail / Fvat/ paragon
   * Osoby fizyczne - otrzymują 24 miesięczny -okres gwarancji od daty sprzedaży
       Firmy                  - otrzymują 12 miesięczny - okres gwarancji od daty sprzedaży

- URZĄDZENIE  - nr fabryczny urządzenia / data sprzedaży/ punkt sprzedaży / data montażu
- ADRES MONTAŻU - adres/ nr telefonu / ogrzewana powierzchnia
- MIEJSCE  MONTAŻU - pomieszczenia mieszkalne/ domki letniskowe/ pomieszczenia biurowe / magazyny, sklepy, pawilony handlowe i usługowe/ hale produkcyjne / inne
- DANE FIRMY INSTALACYJNEJ -  nazwa / adres / telefon   

4. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych . 
5.  Zarejestruj produkt.
6. Na podany adres e-mail zostanie wysyłane potwierdzenie rejestracji produktu wraz z podanym okresem gwarancji na urządzenie.  W przypadku braku otrzymania wiadomości sprawdź SPAM. 
7. Sprawdź okres gwarancji na urządzenie w panelu "ZAREJESTRUJ PRODUKT" wpisując nr fabryczny ogrzewacza.

W przypadku braku możliwości rejestracji przez Internet niezbędne jest wysłanie zamieszczonego w karcie gwarancyjnej kuponu i odesłanie go na adres producenta:
TERM-GAZ
43-310 BIELSKO-BIAŁA
ul. Żywiecka 336

Rejestracja produktu jest obowiązkowa. Nabywca który nie zarejestruje produktu nie otrzymuje gwarancji na urządzenie. 

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strona internetowa www.term-gaz.com.pl jest własnością firmy „TERM-GAZ” i służy do prezentacji sprzedawanych produktów. Kopiowanie i rozpowszechnianie jest niedozwolone w rozumieniu Ustawy O Prawach Autorskich.

2. Firma „TERM-GAZ” zastrzega sobie prawo wycofywania poszczególnych produktów z oferty sprzedaży.

3. Zawartość Sklepu Internetowego „TERM-GAZ” nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543.

4. Różnice w wglądzie produktów mogą od biegać od rzeczywistych wynikające z elektronicznego przetwarzania obrazu.

5. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w ramach prezentacji sprzedawanych produktów.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu bez podania przyczyn i wcześniejszego uprzedzenia. Zmiany te zostaną opublikowane w trybie natychmiastowym na stronach sklepu.

7. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy Sad stosowny miejscowo do siedziby Sprzedającego.

8. Każdy klient sklepu Internetowego „TERM-GAZ” ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia.

9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

10. Dane Nabywcy w sklepie internetowym www.term-gaz.com.pl są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Sklep internetowy                         www.term-gaz.com.pl nie prowadzi bazy danych do przechowywania danych osobowych. Wykorzystywane dane Nabywcy są używane wyłącznie do wystawienia F.Vat i są niezwłocznie kasowane po zrealizowaniu zamówienia.

11. Korzystanie ze strony internetowej www.term-gaz.com.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych)

12. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

 

Pliki do pobrania: